Arkivfynd

Arkivfynd

Arkivfynd

Jag hittar oavbrutet uppgifter i arkiven som jag själv inte har någon egentlig nytta av men som skulle kunna intressera andra. Uppgifter som ger en inblick i förhållanden förr i tiden eller helt enkelt bara är roliga eller intressanta. Här kommer jag fortsättningsvis att placera dessa.

En spökhistoria

ArkivfyndPosted by gorek.se Wed, January 20, 2016 19:41:27

I slutet av 1627 kom en ung knekt från krigståget hem till sin rote i Ringarums socken i Östergötland. Strax efter hemkomsten dog han och begravdes på Ringarums kyrkogård. Knekten var född i Rytterne socken i Västmanland och där fanns fortfarande hans fader i livet. Fadern hette Päder Andersson och när han fick veta att sonen var hemkommen och var död i Östergötland började det spöka. Om nätterna bullrade och spökade det så att Päder inte fick någon nattro. Det stod snart klart att det var sonen som gjorde tillvaron så orolig för fadern. Då ”gav honom oförståndigt folk det rådet att han skulle förresa till Ringarum och uppgräva sin son och honom hemföra”. Han lydde rådet men när han kom hem med den döda kroppen vägrade kyrkoherden i Rytterne att begrava honom. Johannes Laurentii som kyrkoherden hette vände sig till Domkapitlet i Västerås för att få råd. Där beslutade man dels att sonen skulle begravas avsides i kyrkogården utan ceremonier eftersom han redan var begravd och dels att Päder Andersson för sin vidskepelses skull, fick böta en tunna säd till kyrkan.

Västerås domkapitel 1 februari 1628