Arkivfynd

Arkivfynd

Arkivfynd

Jag hittar oavbrutet uppgifter i arkiven som jag själv inte har någon egentlig nytta av men som skulle kunna intressera andra. Uppgifter som ger en inblick i förhållanden förr i tiden eller helt enkelt bara är roliga eller intressanta. Här kommer jag fortsättningsvis att placera dessa.

Rysk bryggerska

ArkivfyndPosted by gorek.se Thu, March 29, 2018 19:53:36

Jesper Jönssons på Frösåker bryggerskas barn, Maria benämnd, är fallit huvudstupa i vörtekaret emedan modern stod och rörde i bryggepannan, och där av efter åtta dagar dött blivit. Modern är en ryska, är här i Sverige döpt, var trolovad med en svensk man, den med henne detta barnet åtte: och sedan han hade rått henne med barn, rymde han ifrån henne. Sententia: Skall stå i vapenhuset 3 söndagar förkunnas av predikstolen med förmaning. 2 giva 1 d till hospitalet
/Västerås domkapitel 1628