Arkivfynd

Arkivfynd

Arkivfynd

Jag hittar oavbrutet uppgifter i arkiven som jag själv inte har någon egentlig nytta av men som skulle kunna intressera andra. Uppgifter som ger en inblick i förhållanden förr i tiden eller helt enkelt bara är roliga eller intressanta. Här kommer jag fortsättningsvis att placera dessa.

och så lite satanskonster....

ArkivfyndPosted by gorek.se Sat, December 16, 2017 16:26:58

Hustru Elin i Billesten i Altuna socken hade, kanske av fattigdom, blivit tvungen att lämna över sitt hemman till en ny bonde. Riktigt nöjd med situationen var hon inte och därför hade hon ” burit en orm uti en högsätebänk för den bonden som hemmanet efter henne statt hade och hade hon lagt samma orm ...uti 3 hörn till att förgöra bonden och hans boskap, där över hade den bonden mist 10 stycken boskap”. Eftersom inga människor hade dött av detta nöjde sig nämnden med att ge henne 40 mark i böter.

/ Västmanland handlingar1553:11B/