Arkivfynd

Arkivfynd

Arkivfynd

Jag hittar oavbrutet uppgifter i arkiven som jag själv inte har någon egentlig nytta av men som skulle kunna intressera andra. Uppgifter som ger en inblick i förhållanden förr i tiden eller helt enkelt bara är roliga eller intressanta. Här kommer jag fortsättningsvis att placera dessa.

Hänga nycklarna på båren

ArkivfyndPosted by gorek.se Sun, January 17, 2016 13:46:08

Uttrycket att ”hänga nycklarna på båren” har jag endast stött på ett fåtal gånger i 15-1600-talets källor. Innebörden är helt enkelt att ett dödsbo är så skuldtyngt att kreditorerna inte kan förvänta sig att kunna indriva skulderna. Änkan kunde då lägga sina nycklar till bodar och manbyggnad på likbåren och därmed visa att det inte fanns något att betala med.

Till häradstinget i Skinnskatteberg den 7 augusti 1622 kom hustru Karin i Bysala i Hed socken och berättade att hennes man Hans Fryllige hade dött ”uti allsomstörsta armod, eländighet och fattigdom”. Eftersom skulderna var omfattande fick hon rådet av gode män att ”hänga nycklarna på båren och gå blott och naket ifrån allt det hon åtte och fick ej mer än en halvengelsk kjortel den hon själv förtjänt och förvärvat hade” I bästa fall hade Karin släktingar som kunde erbjuda henne husrum och mat. Om inte, återstod att gå runt i häradet och tigga.